Sklep sklep856033.shoparena.pl działa w wersji próbnej. Dowiedz się więcej...
Producenci
Promocje
Zegarek z błyszczącą tarczą Anette
Zegarek z błyszczącą tarczą Anette
289,00 zł 269,00 zł
szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
animeSHOP.pl


§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE


1. Sklep internetowy animeSHOP.pl  prowadzony jest przez EMTEX Mariusz Makuch
wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 101719977, nr NIP 7272642302
2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za
pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE


1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu
animeSHOP.pl  czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością
gospodarczą lub zawodową
2. Przedsiębiorca - EMTEX Mariusz Makuch, z siedzibą: kuźnica Ligocka 104 wpisaną/wpisanego
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Gospodarki, nr REGON 101719977, nr NIP 7272642302
3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem
animeshop.pl


§ 3 KONTAKT


1. Adres przedsiębiorstwa: 48-317 Korfantów, Kuźnica Ligocka 104
1a.Adres Korespondencyjny / zwrotów  : EMTEX.48-317 Korfantów ul.Kuźnica Ligocka 104
2. Adres poczty elektronicznej: biuro@wytwornianadrukow.pl
3. Numer telefonu: 42 300 10 14
4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych
podanych w niniejszym paragrafie.


§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE


1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek
VAT).
2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na
stronach Sklepu.


§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY


1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 3 dni lub w
momencie dostarczenia towaru - w zależności od sposobu płatności wybranego podczas
składania zamówienia.
2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
a. przelew bankowy tradycyjny
b. przy odbiorze (za pobraniem)
c.przelew poprzez system Przelewy24.pl
3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach
Sklepu.
4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób
wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
6.Produkty z własną grafiką wykonujemy jedynie za życzenie Kupującego.
7.Kupujący oświadcza przesyłając pliki do nadruku iż posiada wszelkie prawa do wykorzystywania ich.


§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł
w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o
swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z
danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na
końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację
dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.
6. Skutki odstąpienia od umowy:
a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie
otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem:
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie),
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca
został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie
zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat
w związku z tym zwrotem;
c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do
czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej;
d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym
regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli
Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej
w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy.
7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie
odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w
opisie rzeczy w Sklepie.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu
do umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;


§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA


1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do
reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
regulaminie adresy korespondencyjne Przedsiębiorcy.
4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane
Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a
jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres :
EMTEX Mariusz Makuch
Kuźnica Ligocka 104
48-317 Korfantów
7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść,
będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

8.Jako sprzedawca zobowiązani jesteśmy do zwrotu za zakupiony towar + zwrot najtańszej formy dostawy dostępnej w cenniku dostawy w naszej ofercie. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania (przesyłki zwrotnej)) Podstawa prawna: art. 33 i 34 ust. 2 i 4 ustawy o prawach konsumenta

9. Sklep przyjmuje reklamację wynikające z naszej pomyłki (błąd w druku tzw.literówka). Nie ponosimy odpowiedzialności za niepoprawny merytorycznie pliki przesłany do nadruku/wydruku. Produkty zaakceptowane przez klienta (wizualizację komputerowe produktu),nie podlegają zwrotom. Nie ponosimy odpowiedzialności za niepoprawne wyświetlanie kolorów na monitorze kupującego, czego efektem może być zbieżność kolorów (także jasność,jaskrawość,kontrast) z otrzymanym produktem..

10.Nie bierzemy odpowiedzialności za elementy uwidocznione w druku,nie widoczne na monitorze klienta,ze względu za jego właściwości techniczne oraz ograniczenia w wyświetlaniu.

11.Zwrotom nie podlega całość wyprodukowanego nakładu,gdzie część lub element jednego z produktów zawiera błąd,uszkodzenie.

12.Zwrotom nie podlegają produkty w których po wydruku uwidocznione zostały pixele,ze względu na zbyt niską jakość pliku docelowego przesłanego przez klienta.


§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i
DOCHODZENIA ROSZCZEŃ


1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich
Inspektoratach Inspekcji Handlowej

1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne
dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.


§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia
30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks
postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i
jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej
akceptacji regulaminu.


Aktualne brzmienie regulaminu : 8 stycznia 2021r

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl